Centrul de pregătire şi formare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere

Centrul de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere asigură pregătirea în vederea atestării sau avizării pentru desfăşurarea următoarelor activităţi:

1. Atestat persoană desemnată să conducă permanent şI efectiv activitatea de transport rutier – manager

Condiţii necesare Acte necesare Durata cursului
Studii: minim 10 clase – copie xerox, act identitate şi diplomă de studii;
– fişă tip de înscriere.
10 zile lucrătoare

2.  Atestat Transport Rutier Mărfuri Periculoase – A.d.r.

A) Atestat Şoferi Mărfuri Generale Periculoase In Vrac – Curs De Baza

Condiţii necesare Acte necesare Durata cursului
Vârsta minimă 20 ani; – copie xerox, act identitate şi permis de conducere;
– fişă tip de înscriere.
5 zile (30 ore)

B) Atestat Şoferi Mărfuri Periculoase În Cisterne (Include Si Cursul De Baza)

Condiţii necesare Acte necesare Durata cursului
– copie carte identitate şi permis de conducere.
– fişă de înscriere.
5 zile (30 ore)

C) Consilier De Siguranţă

Condiţii necesare Acte necesare Durata cursului
– minim liceul, cu diplomă de bacalaureat – copie xerox act identitate şi permis de conducere;
– fişă de înscriere
-copie acte studii
5 zile (30 ore)

D) Consilier De Siguranţă Şi Şoferi Adr

Condiţii necesare Acte necesare Durata cursului
– minim liceul, cu diplomă de bacalaureat + condiţiile de la şoferi, dacă se doreşte şi funcţia de şofer mărfuri periculoase sau în cisternă. – copie xerox act identitate şi permis de conducere;
– fişă tip de înscriere
– copie acte studii
5 zile (30 ore)

3. Atestat Conducători Auto Care Efectuează Transport Rutier Cu Vehicule A Căror Masă Maximă Autorizată Este Mai Mare De 3,5 Tone (C.p.c.)

Condiţii necesare Acte necesare Durata cursului
– conducătorii auto trebuie să fie posesori ai permisului de conducere (minim Ctg. C1)
având categoria corespunzătoare tipului de transport rutier pentru care
solicită acordarea atestatului profesional. Obtinuta inainte de 09.09 2009.
– copii xerox: act identitate şi permis de conducere;
– fisă tip înscriere.
5 zile (35 ore)

4. Atestat Conducători Auto Care Efectuează Transport Rutier Cu Vehicule Având Mase Şi/sau Dimensiuni Depăşite (Agabaritice)

Condiţii necesare Acte necesare Durata cursului
– conducătorii auto trebuie să fie posesori ai permisului de conducere având categoria corespunzătoare tipului de transport rutier pentru care solicită acordarea atestatului profesional. – aviz de aptitudine medicală eliberat de consiliile teritoriale de
siguranţa circulaţiei care funcţionează în reţeaua teritorială proprie a
Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului;
– aviz psihologic obţinut în laboratorul nostru;
– copii xerox: act identitate şi permis de conducere;
– fişă tip înscriere.
5 zile (30 ore)

5. Atestat Conducători Auto Care Efectuează Transport Rutier Public De Persoane (C.p.c.)

Condiţii necesare Acte necesare Durata cursului
– conducătorii auto trebuie să fie posesori ai permisului de conducere categoria D sau D1, obţinut înaintea datei de 09.09.2008. – copii xerox: act identitate şi permis de conducere;
– fişă tip înscriere.
5 zile (35 ore)

6. Atestat Conducători Auto Care Efectuează Transport Rutier Public De Marfa (Cpi)

Condiţii necesare Acte necesare Durata cursului
– conducătorii auto trebuie să fie posesori ai permisului de conducere categoria C, sau C1, obţinut după data de 09.09.2009. – copie xerox carte identitate şi permis de conducere;
– fişă tip înscriere.

7. Atestat Conducători Auto Care Efectuează Transport Rutier Public De Persoane (Cpi)

Condiţii necesare Acte necesare Durata cursului
– conducătorii auto trebuie să fie posesori ai permisului de conducere categoria D, sau D1, obţinut după data de 09.09.2008. -copie xerox carte identitate şi permis de conducere;
– fişă tip înscriere.

8. Atestat Conducători Auto Care Efectuează Transport Rutier Public De Persoane (Cpia)

Condiţii necesare Acte necesare Durata cursului
– conducătorii auto trebuie să fie posesori ai permisului de conducere categoria D, sau D1, obtinut dupa data de 09.09.2008. – durata cursului: 120 ore (20 de zile);
– fişă tip înscriere;
– copie xerox dupa carte identitate si permis de conducere.

9. Atestat Taxi

Condiţii necesare Acte necesare Durata cursului
– vârsta minimă: 21 ani;
– minim 2 ani vechime categoria B;
– sa nu fi fost condamnat penal.
– necesare la inceputul cursului:
– fişă tip înscriere;
– fişă medicală eliberată de o unitate medicala agreata de Centru;
– aviz psihologic eliberat de laboratorul Centrului nostru;
– cazier judiciar „curat”
– copii xerox: permis conducere, act identitate, atestat Taxi (dacă este cazul);
– de la Poliţia Rutiera, cazierul auto;
5 zile (30 ore)

10. Atestare Profesori De Legislaţie Rutieră

Condiţii necesare Acte necesare Durata cursului
– diplomă de absolvire a unei instituţii de învăţământ superior tehnic
sau juridic;
– varsta minimă 25 ani;
– să deţină permis de conducere de cel puţin 5 ani;
– să nu fi avut suspendat exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice în ultimul an sau mai mult de două ori de la data obţinerii permisului de conducere pentru consum alcool.
– fişă tip înscriere;
– copie xerox act identitate şi permis de conducere;
– copie xerox act studii, legalizata la notariat;
– aviz de aptitudine medicală eliberat de comisiile teritoriale de siguranţa circulaţiei, din centrele medicale agreate de Centru;
– aviz psihologic obţinut în laboratorul nostru;
– certificat de cazier judiciar;
– de la Poliţia Rutieră, cazierul auto.
15 zile lucrătoare.
Durată Reavizare: 5 zile lucrătoare

11. Atestare Instructori De Conducere Auto

Condiţii necesare Acte necesare Durata cursului
– diplomă de bacalaureat sau absolvire a unei şcoli de maiştri în specialitatea transporturi auto;
– vârsta minima 25 ani;
– să deţină permis de conducere de cel puţin 5 ani
– să nu fi avut suspendat exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice în ultimul an sau mai mult de două ori de la data obţinerii permisului de conducere pentru consum alcool.
– fişă tip înscriere;
– copie xerox act identitate şi permis de conducere;
– copie xerox act studii, legalizata la notariat;
– aviz de aptitudine medicală eliberat de comisiile teritoriale de siguranţa circulatiei, din centrele medicale agreate de Centru;
– aviz psihologic obţinut în laboratorul nostru;
– certificat de cazier judiciar;
– de la Poliţia Rutieră, cazierul auto.
20 zile lucrătoare
Durată Reavizare: 5 zile lucrătoare
Tarif adaugare categorie: 300 lei
(Tarifele includ şi suporturile de cursuri.)