Categoria BE

Categorii permise auto :
Categoria BE

Ia-ți permisul de conducere categoria BE, instruit de specialiștii Rodna Cluj! Șofatul devine o provocare atunci când la autoturismul clasic se adaugă o remorcă, dar instructorii noștri sunt pregătiți să îți ofere sfaturi practice pentru a putea face față provocărilor din trafic!

Cu peste 32 de ani de ani de experiență la activ, Școala de Șoferi Rodna Cluj oferă pregătire la cele mai înalte standarde de profesionalism, formând șoferi responsabili, agili și pricepuți! E timpul ca și tu să fii parte din programul nostru și să te pregătești pentru obținerea unui permis categoria BE alături de adevărați profesioniști!

1.Prezentare categoria BE
Poate fi condus la Categoria BE ansamblul de vehicule a cărui masă totală maximă autorizată depășește 4250 kg, format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B și o remorcă sau o semiremorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depășește 3500 kg.

Pentru ansamblul de vehicule cu masa totală maximă autorizată sub 4250 kg, dar remorcă mai mare de 750 kg, se poate obține o adeverință pe baza căreia în permisul de conducere se trece la rubrica mențiuni: COD 96

2.Informații
Cursul pentru obținerea permisului auto categoria BE durează minimum o săptămână, timp în care se efectuează 10 ore de pregătire teoretică și 10 de ore de pregătire practică (conducere auto – 50 km).

Pentru adeverința COD 96, pregătirea constă în efectuarea a 7 ore de conducere.

Obligațiile cursantului:

* să se prezinte la orele de pregătire teoretică și practică;
* să posede asupra sa buletinul (cartea) de identitate și fișa de evidență a orelor;
* să respecte programa de învățământ și indicațiile instructorului auto;
* să promoveze testele finale de absolvire a școlii.

Locul de întâlnire cu instructorul auto pentru proba practică este stabilit de comun acord cu instructorul auto, în funcție de disponibilitățile cursanților.
3.Înscrierea la cursuri categoria BE
Condiții pentru înscriere:

* Apt din punct de vedere medical și psihologic;
* Să fie declarat „ADMIS” la categoria B sau să posede permis la cat. B;
* Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracțiunile prevăzute la art. 24 din O.U.G. nr. 195/2002;
* Achitarea taxei școlare.

Înscrierea la cursuri se face la secretariatul Școlii Rodna de pe str. Barbu Lăutaru, nr. 1 de Luni – Vineri, 08.00 – 16.00 sau la Punctul de Lucru de pe str. Regele Ferdinand, nr. 7, ap. 3, după următorul program: Luni – Vineri: 10.00 – 18.00

La înscriere sunt necesare:

* achitarea taxei școlare;
* 20 lei (taxa de prelucrare acte);
* examenul medical și psihologic;
* cazierul judiciar;
* prezentarea documentului de identitate.

Școala de șoferi RODNA TRANS vă oferă, contra cost, suportul de curs necesar: Legislație rutieră, Întrebări și răspunsuri.

4.Taxe

Taxa de școlarizare se plătește integral la înscriere și poate fi plătită la biroul din Someșeni sau la punctul de lucru de pe str. Regele Ferdinand nr.7, ap.3.

Mașina școlii pentru categoria BE este Hyundai Terracan + remorca Carbo AT2600TK/196.

5.Documente
Dosarul pentru examen categoria BE cuprinde:

* Fișa de școlarizare eliberată de școală (se completează prin dactilografiere);
* Cererea de înscriere la examen (se eliberează de către școală);
* Fișa medicală – efectuată la unități autorizate de Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului;
* Aviz psihologic;
* Copii xerox: carte de identitate, permis de conducere (dacă este cazul), act de studii;
* Cazier judiciar (cu mențiunea: pentru școala de șoferi);
* Taxă de eliberare permis de conducere, plătită la Trezorerie sau Poștă;
* Chitanțele care fac dovada achitării integrale a taxelor de școlarizare.

6.Înscrierea la examen
Programarea la proba teoretică – chestionar – se face online pe site PREFECTURA CLUJ.RO secțiunea permise și înmatriculări, iar după promovare programarea la proba practică se face personal la ghișeu .

Examenul teoretic se susține la sediul :
Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor(DRPCIV) Biroul Vamal de Control și Vămuire la Interior Cluj Napoca, Stradă Traian Vuia 157, Cluj-Napoca 400387

7.Examenul auto categoria BE
Examenul constă într-o probă teoretică și una practică.

Proba teoretică pentru categoria BE se susține pe calculator și constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaștere a regulilor de circulație ce conține 11 întrebări. Timpul dedicat rezolvării unui chestionar de cunoaștere a regulilor de circulație este de 30 de minute. După 5 răspunsuri greșite, proba teoretică se întrerupe automat. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 9 întrebări rezolvate corect. Proba practică constă în conducerea autoturismului în traseu.

Intrați în legătură cu noi

Pentru orice informație legată de școala de șoferi, contactează-ne si telefonic!