Categoria CE

Categorii permise auto :
Categoria CE

Învață arta condusului la un alt nivel! Obține permisul pentru categoria CE alături de Școala de Șoferi Rodna Cluj și transformă-ți pasiunea pentru șofat într-o carieră! Alături de instructorii noștri ai ocazia să deprinzi rapid și ușor abilitățile de care ai nevoie pentru a-ți obține permisul!

Îți oferim șansa de a te pregăti alături de adevărați profesioniști, cu peste 30 de ani de experiență în domeniul instructajului auto! Alături de Școala de Șoferi Rodna Cluj, îți vei forma o bază solidă de cunoștințe și vei deprinde abilități avansate de șofat exersând pe un autocamion modern DAF!

1.Prezentare
Categoria CE cuprinde ansamblul de vehicule constând într-un vehicul trăgător din categoria C și o remorcă a cărei masă totală autorizată este mai mare de 750 Kg.
Cursurile pot începe cu 3 luni înainte de împlinirea vârstei de 21 de ani și după obținerea categoriei C.

2.Informații
Cursul pentru obținerea permisului categoria CE durează minimum 2 săptămâni, timp în care se efectuează 100 de km cu camionul și remorca.
Obligațiile cursantului:

* să se prezinte la orele de pregătire teoretică și practică;
* să posede asupra sa buletinul (cartea) de identitate și fișa de evidență a orelor;
* să respecte programa de învățământ și indicațiile instructorului auto;
* să promoveze testele finale de absolvire a școlii.

Locul de întâlnire cu instructorul auto pentru proba practică este stabilit de comun acord cu instructorul auto, în funcție de disponibilitățile cursanților.

3.Înscrierea la cursuri 
Condiții pentru înscriere:
* Apt din punct de vedere medical și psihologic;
* Să fie declarat „ADMIS” la categoria B, C sau să posede permis cat. B, C.
* Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracțiunile prevăzute la art. 24 din O.U.G. nr. 195/2002.

Înscrierea la cursuri se face la secretariatul Școlii Rodna de pe str. Barbu Lăutaru, nr. 1 de Luni – Vineri,  08.00 – 16.00 sau la Punctul de Lucru de pe str. Regele Ferdinand, nr. 7, ap. 3, după următorul program: Luni – Vineri: 10.00 – 18.00

Școala de șoferi RODNA TRANS vă oferă, contra cost, suportul de curs necesar: Legislație rutieră, Întrebări și răspunsuri.

4.Taxe
La înscriere sunt necesare:
* 20 lei (taxa de prelucrare acte);
* examenul medical și psihologic;
* cazierul judiciar;
* prezentarea documentului de identitate.

Taxa de școlarizare se plătește integral la înscriere și poate fi plătită la sediul școlii de pe Barbu Lăutaru sau la punctul de lucru de pe str. Regele Ferdinand nr.7, ap.3.

5.Documente 
Dosarul pentru examen cuprinde:

* Fișa de școlarizare eliberată de școală (se completează prin dactilografiere);
* Cererea de înscriere la examen (se eliberează de către școală);
* Fișa medicală – efectuată la unități autorizate de Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului;
* Aviz psihologic;
* Copii xerox: carte de identitate, permis de conducere (dacă este cazul), act de studii;
* Cazier judiciar (cu mențiunea: pentru școala de șoferi);
* Taxa de eliberare permis de conducere, plătită la Trezorerie sau Poștă;
* Chitanțele care fac dovada achitării integrale a taxelor de școlarizare.

6.Înscrierea la examen
Programarea la proba teoretică – chestionar – se face online pe site PREFECTURA CLUJ.RO secțiunea permise și înmatriculări, iar după promovare programarea la proba practică se face personal la ghișeu .

Examenul teoretic se susține la sediul :
Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor(DRPCIV) Biroul Vamal de Control și Vămuire la Interior Cluj Napoca, Stradă Traian Vuia 157, Cluj-Napoca 400387

7.Examenul auto
Examenul constă într-o probă teoretică și una practică.

Proba teoretică se susține pe calculator și constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaștere a regulilor de circulație ce conține 11 întrebări. Timpul dedicat rezolvării unui chestionar de cunoaștere a regulilor de circulație este de 15 de minute. După 3 răspunsuri greșite, proba teoretică se întrerupe automat. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 9 întrebări rezolvate corect. Proba practică constă în conducerea autocamionului cu remorcă în traseu.

Intrați în legătură cu noi

Pentru orice informație legată de școala de șoferi, contactează-ne si telefonic!